All SKK VERKSAMHET ÄR INSTÄLLD t.o.m 31 maj 2020!

2020-03-27

                         Med anledning av dessa nya direktiv från SKK är

Årsmötet 28/3-2020 INSTÄLLT , även Södertäljeutställningen den 21/5- 2020 är INSTÄLLD.

Även de planerade GD-promenaderna i Stockholm samt Skåne är inställda.

 

Till
SKKs Länsklubbar
SKKs Specialklubbar
SKKs Verksamhetsklubbar
SKKs Avtalsanslutna klubbar

Vid det extra telefonmöte som SKK Centralstyrelse höll igår kväll togs nedanstående uttalande som påverkar verksamheten i alla klubbar i SKK-organisationen.
Uttalandet kommer att publiceras på skk.se inom kort samt även spridas i SKKs andra kommunikationskanaler.
Jag vill uppmana er  att sprida informationen vidare inom era respektive organisationer.

CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

www.skk.se

Med vänlig hälsning
Kjell Svensson
Tävlings- och Utbildningschef
Tävlingsavdelningen