Tävlingsanmälan

Tävlingsanmälan

Tävlingsdatum

Tävlingsplats

Anmälan till

Valpklass
4-6 mån

Valpklass
6-9 mån

Juniorklass
9-18 mån

Unghundsklass
15-24 mån

Bruks/Jaktklass
15 mån -

Öppen klass
15 mån -

Championklass
15 mån -

Veteranklass
8 år -

Uppgifter om hunden

Hundens namn

Registreringsnummer

Ras

Hundens födelsedatum

Kön

Hundens titlar / championat

Färg

Antal svenska certifikat

Ägare

Namn

Fullständig adress (Glöm inte ort!)

Telefonnummer

Mail / E-post

Övrigt

Övriga frågor / upplysningar

Acceptera

Jag accepterar att SGDK får ta del av och spara den här informationen

Betalning görs till PG 46 42 51-8
OBS! Ange utställningsplats samt hundens registreringsnummer vid betalning.