Antal kullar/år och hundar

2021-05-2

 

År:  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
 Kullar:  45  45 35  37 43 28  28 17 39 317
Tikar: 45 44 34 37 42 27 28 17 39 313
Hanar: 38 41 33 28 34 23 24 17 30 268

Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull).Det vill säga hur många tikar respektive hanar användes i avel till kullar födda år xxxx.