Uppfödaretik

Uppfödaretiska rekommendationer
Uppfödaretik för medlemmar i Svenska Grand Danoisklubben

Hunduppfödning är, vare sig den bedrivs i liten eller stor skala, en på många sätt givande och intressant verksamhet och det är mycket viktigt att uppfödningen sker på ett sätt som väl motsvarar de krav som ställs från t.ex. valpköpare, kennelklubbsorganisationen samt från de olika myndigheterna.

Det sätt på vilken seriös hunduppfödning sker finns reglerat i bl.a. Svenska Kennelklubbens stadgar och övriga bestämmelser, Jordbruksverkets anvisningar för hunduppfödning samt respektive miljö- och hälsoskydds bestämmelser.

Dessutom har varje specialklubb t.ex. Svenska Grand Danoisklubben möjlighet att komplettera med ytterligare råd och anvisningar. Dessa kan dock inte ersätta eller stå över Svenska Kennelklubbens stadgar och övriga bestämmelser.

Det är Svenska Grand Danoisklubbens absoluta önskemål och förhoppning att uppfödare av Grand Danois respekterar ovan- och nedanstående.

Uppfödaretiska rekommendationer för medlemmar i SGDK:

  • Medlem i SGDK rekommenderas att inte använda tik eller hanhund i avel före 24 månaders ålder.
  • Medlem i SGDK rekommenderas att endast använda friröntgade hundar i avel. (HD-röntgen avses) Notera de nya reglerna för höftröntgen för GD antagna av SKK 2016.
  • Medlem i SGDK rekommenderas att inte låta hanhund betäcka tik vars ägare inte är medlem i någon special-/rasklubb för grand danois.