Välkommen att bli medlem

Svenska Grand Danoisklubben (SGDK) grundades 1963 och är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK).

Genom Ditt medlemskap kan du vara med på olika aktiviteter som arrangeras runt om i landet, utställningar, Grand Danoisträffar, kurser, föredrag mm.

Som klubbmedlem får du klubbens rastidning GD-Nytt som utges 4 ggr/år, fylld av intressanta artiklar, resultat, bilder samt vad som händer inom rasen

Medlemsavgifter:
Huvudmedlem 295:-
Familjemedlem 90:-
Valpgåvomedlemskap 90:-
Utlandsmedlem 350:-

Svenska Kennelklubben SKK, administrerar medlemskapet för SGDKs räkning. Vill du bli medlem eller göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i SGDK så använd detta formulär.
Kennlar som vill lösa valpköparmedlemsskap använder detta formulär.

Vid frågor, kontakta SKK medlemsavdelning, medlem@skk.se eller på telefonnummer 08- 795 30 50

Medlemskapet gäller från det datum Du betalt medlemsavgiften och ett år framåt (s.k. rullande medlemskap).