Välkommen att bli medlem

Svenska Grand Danoisklubben (SGDK) grundades 1963 och är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK).

Genom Ditt medlemskap kan du vara med på olika aktiviteter som arrangeras runt om i landet, utställningar, Grand Danoisträffar, kurser, föredrag mm.

Medlemsavgifter:
Huvudmedlem 325:-
Familjemedlem 100:-
Valpgåvomedlemskap 100:-
Utlandsmedlem 400:-

Svenska Kennelklubben SKK, administrerar medlemskapet för SGDKs räkning. Vill du bli medlem eller göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i SGDK så använd detta formulär.
Kennlar som vill lösa valpköparmedlemsskap använder detta formulär.

Vid frågor, kontakta SKK medlemsavdelning, medlem@skk.se eller på telefonnummer 08- 795 30 50

Medlemskapet gäller från det datum Du betalt medlemsavgiften och ett år framåt (s.k. rullande medlemskap).