GD-Träffar i Skåneområdet

2017-01-1

Vi håller Grand Danoisträffar i Skåne några gånger under våren och hösten varje år.

GD-träff på Örby ängar söndagen den 20 maj klockan 10.00!

Välkomna!

Gita 0709 266707 gita.s@telia.com

Connie 0768 584747, connie@bahnhof.se