GD-Träffar i Skåneområdet

2017-01-1

Vi efterlyser någon eller några som vill vara kontaktperson för GD-träffar i södra Sverige.
Är du intresserad så hör av dig till Gita eller Tiina på aktivitet@sgdk.se