GD-Träffar i Skåneområdet

2020-01-1

Vi håller Grand Danoisträffar i Skåne några gånger under våren och hösten varje år!

För mer information kontakta Gita eller Connie.

Gita 0709 266707 gita.s@telia.com

Connie 0768 584747, connie@bahnhof.se

Välkomna!