Grand Danoiskonferens

2017-07-24

Svenska Grand Danois Klubben
Välkomnar dig till en fullspäckad dag med flera intressanta föreläsningar.

Tid: lördagen den 23 september mellan kl:9.00 och ca. kl:17.00
Lokal: Stockholms Kennelklubbs lokaler på Rindögatan 25 på Gärdet i Stockholm.

Katja Höglund: Docent i Hjärtmedicin vid SLU. Har i många år samarbetat med professor Jens Häggström som under lång tid varit starkt engagerad i forskningen om DCM hos bl.a. grand danois.

Monica Stavenborn: Veterinär, grand danoisägare och uppfödare och exteriördomare. Monica föreläser om grundläggande anatomi hos hund.

Anne-Sofie Lagerstedt: Professor med hundens reproduktion som specialitet. Mycket omtyckt föreläsare hos SGDK vid ett flertal tillfällen. Föreläser om hanens och tikens sjukdomar, parning, dräktighet, valpning, mm

Jens Myrman: Grand danoisuppfödare under många år, exteriördomare för hund. Föreläser om rasstandarden och tolkningen av den, med utgångspunkt från den oroande exteriöra utveckling inom rasen som blir alltmer synlig.

Upplysningar: Tiina 0739/716938, Jens 0739/242729
Anmälan: Till Tiina per tel 0739/716938, eller mail tiinapiispala@yahoo.se

Avgift: 300: -, inklusive kaffe och lunch. Insättes på SGDKs plusgiro 46 42 51 -8,
v.g. ange konferens vid betalning.
Sista anmälningsdag: den 28 augusti 2017

Mycket välkommen!