Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi (HD) är en rubbning i ledens utveckling under de första av hundens levnadsmånader, en rubbning som i vissa fall kan leda till ostadigheter i leden, benpålagringar och vid s.k grav HD, eventuell smärta.

Varierande grad
HD finns i mycket varierande grad hos ett flertal raser, däribland grand danois. Förekomsten av HD hos vår ras har ”i alla tider” legat på en ganska konstant nivå både beträffande antal drabbade och grad av dysplasi.

Myter – verklighet
Dock har myterna och vanföreställningarna om HD frodats. ”Dom där har väl mycket problem med höfterna, va?” och liknade frågor och påståenden är tyvärr alltför vanliga och har ofta sin grund i liten erfarenhet av rasen och/eller okunskap.

Hälsoproblem
Under c:a tjugo år har vår ras varit ansluten till Svenska Kennelklubbens hälsoprogram avseende höftledsdysplasi, och det har för våra uppfödares del inneburit att, för att få registrera valpar, föräldradjurens HD-status måste vara känd innan parning. En tillbakablick på dessa tjugo års hälsoprogram visar tydligt att det inte finns någon skillnad mellan ”före” och ”efter” inträdet i SKKs hälsoprogram.

Undersökning
SGDK genomförde 2003 en undersökning bland uppfödare av rasen och enskilda grand danoisägare gällande rasens hälsa. Av 400 utskickade enkäter besvarades 361 och av dessa framgår att endast 38 hundar hade någon form av HD.

Vi vill påpeka att HD, enl försäkringsbolaget Agrias statistik, ej finns med på listan
över de 20 vanligaste sjukdoms- eller dödsfallsorsakerna hos grand danois.

Copyright © Jens Myrman