Högbo Bruk Int 20150912

Internationell utställning Högbo Bruk 2015 09 12
Domare: Markku Mähönen, Finland
Foto: