Inbjudan Borås 1 juli 2017

INBJUDAN BORÅS
Lördagen den 1 juli, Officiell utställning
Domare: Leni Finne

Sista anmälnings- och betalningsdag: 2017-06-09 ANMÄLAN FÖRLÄNGD TILL 20/6

För svenska utställare krävs medlemskap i SGDK. Gäller ej valpklass

Klass Avgift tom 27/5 Avgift tom 9/6 20/6
Valpklass
4-6, 6-9 månader
195 kr 275 kr
Juniorklass 9-18 månader 295 kr 375 kr
Unghundsklass
15-24 månader
295 kr 375 kr
Öppen klass
från 24 månader
295 kr 375 kr
Championklass 295 kr 375 kr
Veteranklass från 8 år 195 kr 275 kr

Fr.o.m den tredje fullbetalande vuxna hund (gäller ej veteran) med samma ägare lämnas 50% rabatt på anmälningsavgiften.

Betalning:
Ange utställningsplats, hundens namn samt registreringsnummer.
Inom Sverige: Plusgiro 46 42 51-8

Från utlandet:
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0464 2518
BIC/SWIFT: NDEASESS
För utländska hundar måste stamtavlan mailas till utstallning.sgdk@gmail.com

Anmälan:
Anmälan görs via onlineanmälan på SGDKs webbsida eller SKKs ”Tävlingsanmälan” som skickas till Susanna Persson, Enhemsvägen 13, 137 93 Tungelsta

PM läggs ut på klubbens webbsida. Önskar du att vi skickar ut PM skall detta anges vid anmälan.

Nummerlappar delas ut på plats.

Inbjudan i utskriftsformat!

Övrig information: Maila oss din fråga på: utstallning.sgdk@gmail.com

SGDK reserverar sig för eventuella domarändringar.