Inbjudan inoff utställning 25 maj 2017 anmälaningsformulär

INBJUDAN & ONLINEANMÄLAN

Här kan du göra din webbanmälan till Svenska Grand Danois klubbens inofficiella utställning i Bastmora, Södertälje torsdag den 25 maj 2017 för alla raser.

Inbjudan Bastmora i utskrifts format!

Anmälningsavgiften är 200 kr/ hund och betalas in på plusgiro 46 42 51-8 samtidigt som anmälan görs. Ange Hundens ägare, Hundens regnr och Ras på inbetalningen.

Sista anmälningsdag den 5:e maj 2017.
Förlängd anmälningsdag till den 10 maj 2017

När din webbanmälan nått oss får du ett e-mail som bekräftar att vi tagit emot din anmälan.
Skulle bekräftelsen trots allt utebli har din anmälan inte nått fram till oss. Kontrollera gärna din skräppost innan du skickar en ny anmälan!

* = obligatoriska upgifter

ANMÄLAN:

Hundens namn *

Hundens regnr *

Hundens titlar:

Hundens födelsedata * (åååå-mm-dd)

Ras *

Rasgrupp:

Kön *

Färg *

Klass *

Hundens föräldrar*
Faderns titel, namn och registreringsnummer

Moderns titel, namn och registreringsnummer

Ägarens För- och Efter-namn *

Ägarens Adress med postnr och Ort *

Ägarens Telnr *

Ägarens email *

Uppfödarens Namn och Ort *

Eventuellt meddelande: