Inofficiell utställning 24/3 Sollentuna Rackethall

2017-12-20

ANMÄLAN STÄNGD! Inga efteranmälningar mottages.

PM+Ringar, Sollentuna

Frågor tom. 16 mars – Carina 070-3504313
from. 17 mars – Sanna 0737-338940
mail: anmalan@sgdk.se