Klubb info

Nytt samarbete                                                                12 juni 2017

Klubben har träffat en överenskommelse om ett samarbete med Showring Sweden gällande utställningsresultat till hemsidan och GD-Nytt.
Det innebär att vår uppdatering kommer att bli snabbare och bättre.
Vi är mycket tacksamma för att Showring Swedens administratörer är positiva till samarbetet. 

                                                                                                                           

Beslut från Disciplinnämnden

Under hösten 2016 anmälde dåvarande styrelsen en person till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs Grundregler. Nu har svaret kommit och publiceras härmed.
Länk till svaret! 

                                                                                                                            

Klubb information

Pins-3

Du kan köpa JUBILEUMSPUBLIKATIONEN (pris 150 kr) och GD-PINS (50 kr) på följande sätt:

20-ÅRSNÅL 
Har du varit medlem i 20 år så är det dags för SGDKs 20-årsnål. Hör av dig till kassören. Nålarna delas ut på Stora Segerstad om du är på plats annars skickas den till dig.
___________________________________________________________________________

 Tidigare Klubbinformation >>