Ordförandens rader

Ordförandens rader

                                                                                                                            12 maj 2017
Äntligen!!… nu har man kunnat märka en reaktion hos FCI när det gäller den mycket negativa exteriöra utvecklingen av vår ras. En utveckling mot mer eller mindre groteska hundar med överdimensionerade huvuden, läppar och skinn. Faktorer som inte bara strider mot asstandardens krav på exteriören utan dessutom är ett stort hot mot både sundhet och hälsa.

Förra året anordnades en omfattande europeisk namninsamling för att göra FCI uppmärksamma på den oro som många GD-klubbar, uppfödare, domare och enskilda grand danois ägare runt om i världen känner – och nu har petitionen till FCI resulterat i ett svar – kanske inte så kraftfullt som man hoppats på, men dock ett svar som klart visar att FCIs Vetenskapliga kommitté och Standardkommitté nu är medvetna om de enorma överdrifter som råder i rasen.

Ett första steg är taget – nu är det också upp till oss i vår klubb, förhoppningsvis i samarbete med våra nordiska klubbkamrater, arbeta för att FCI får så mycket underlag till sitt arbete som möjligt.
På annan plats här på hemsidan, Avel/avelskommitté, finns FCIs svar i original.
// Jens Myrman, Ordförande i SGDK

                                                                                                                                                   

Ordförandens rader

Hej igen!                                                                                                       2 maj 2017
Nu har klubbens nyvalda styrelse haft sitt första möte. Det var första gången som vi fick möjlighet att träffa varandra ”in person” och det kom att bli ett mycket trevligt och kreativt möte med många bra tankar, förslag och beslut.
Naturligtvis står klubbens sjunkande medlemsantal högt upp på ”att göra-listan” och vi tog beslutet att ta ett krafttag när det gäller att försöka få tillbaks många av de som tidigare varit medlemmar men som av olika skäl inte längre är det.

Vi har tagit initiativ till ett samarbete mellan de nordiska GD-klubbarna gällande bla. utvecklingen av rasens exteriör och hälsa. Förslaget har mottagits mycket positivt och förhoppningsvis kan vi träffas i början av sommaren för ett första möte.
Rasens hälsa diskuterades länge och livligt och vi är alla eniga om att fokusera på det som, enligt mycket tydlig statisik från Agria, är den näst vanligaste dödsorsake för vår ras – Dilaterad Cardio Myopati (DCM). Därför kommer vi att flytta fram positionerna när det gäller detta, med mer information och förtydligande.

Vi kommer dessutom att under hösten bjuda in till en träff där både medlemmar och andra är välkomna till intressanta föreläsningar.
Skks krav på specialklubbarna att arrangera en exteriördomarkonferens högst vart tionde år har resulterat i att vi sökt samarbetspartners bland andra specialklubbar för att snarast ansöka om domarkonferens 2020.

Inför årets utställningssäsong har annonser publicerats i våra grannländers medlemstidningar och hemsidor, allt för att locka tillbaka våra nordiska utställare. När det gäller klubbens utställningar 2018 beslutades om en del förändringar gällande plats och datum.
Mer detaljerad information om styrelsens arbete kommer i nästa nummer av GD-Nytt.
// Jens Myrman, Ordförande i SGDK

                                                                                                                                              

Ordförandens rader
Hej!                                                                                                                        30 mars 2017

Sedan årsmötet är jag, åter igen, ordförande i Svenska Grand Danois Klubben. Jag har varit det under en period för drygt 10 år sedan. Innan dess har jag varit mycket engagerad i klubben, både i lokalavdelning och centralt, från mitten av 70-talet.

Jag skaffade mina första grand danois i 70-talets första år och startade min uppfödning av gula och tigrerade 1977. Min sista (senaste?) kull föddes 2011 och är nr 46 i ordningen.

Samtidigt med eget hunderi så har jag jobbat oerhört mycket som ringsekreterare på utställning sedan 1977. Blev auktoriserad exteriördomare 2002 och är nu auktoriserad på ca: 140 raser/rasvarianter och håller ständigt på med vidareutbildning.

Jag har också under många år arbetat i styrelser i andra ras-, special och länsklubbar så jag anser att jag har en god erfarenhet av klubbarbete.

Jag har de senaste åren, från utsidan, sett en utveckling av SGDK som verkligen fått mitt gamla grand danoishjärta att nästan gå i bitar. Ett ständigt fallande medlemsantal – vid utgången av 2016 var vi 415 medlemmar. Ett historiskt lågt antal. Jag kan inte påminna mig att siffran varit så låg under de snart 50 år som jag kan överblicka.

Likaså har deltagarantalet vid våra två stora paradutställningar varit så lågt som nu. Sommarutställningarna i södra och mellansverige som i massor av år haft mellan 80 och 120 anmälningar har nu varit nere vid ca: 30 anmälningar.

Denna utveckling har gått rasande fort och kan bara kallas KRIS!!!!

Anledningar och orsaker skall jag inte spekulera i – nu gäller bara att vi snabbt gör som Kungen, ”vänder blad” och ändrar färdriktning och snabbt som attan vänder skutan. Jag är fullt medveten om att det kanske är lika svårt som att vända en Ålandsfärja, men vi måste försöka – NU!! Snabbt!

Vi ska bl.a. göra ett massutskick till registrerade GD-ägare som inte är medlemmar i SGDK, i vilket vi presenterar rasen och klubben och naturligtvis välkomnar dem som medlemmar.

Vidare så annonserar vi årets alla utställningar i våra nordiska länders klubbtidningar och på deras hemsidor. Vi talar om att ”vi saknar dem” och hälsar dem välkomna åter.

Ett annat utmärkt sätt att ”ragga” nya medlemmar är ju att ni som redan är medlem i SGDK gör lite reklam för rasen och klubben.

Årets styrelse är en bra blandning av några med mycket lång erfarenhet av ras, klubb och SKK-organisationen, några helt nya och några ”mitt emellan” som har blivit lite varma i kläderna. Jag känner stor tillförsikt och glädje över att få arbeta med dessa människor och att få arbeta med rasens och klubbens bästa som mål.

När jag avslutade årsmötet så gjorde jag det med ett medskick som jag sa att ”ni får sprida det hur mycket som helst”. Medskicket var ordet NOLLTOLERANS.

Fr o m nu så accepterar inte SGDKs styrelse någon form av trakasserier, förtal, kränkningar och annat skitsnack mot enskild medlem och/eller styrelsefunktionär. Vi kommer inte aktivt att jaga övertramp mot detta, men om vi blir informerade om att det sker så kommer vi att agera på lämpligt sätt.

Tack för förtroendet – jag hoppas verkligen att vi ses på årets tillställningar.

Ha det bra tills dess.

Jens Myrman
Ordförande i SGDK