Målsättning

SGDK vill med sitt arbete skapa och vidmakthålla bra relationer mellan om- världen och hundägaren.

SGDK har som målsättning att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att väcka intresse för och främja avel av friska, mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda hundar. Det gör vi bland annat genom att anordna årliga hundutställningar, så kallade rasspecialer.

SGDK informerar och ger kunskap om hundens fostran, utbildning och vård. Grand Danoisträffar anordnas runt om i landet där du kan träffa såväl nyblivna valpägare, erfarna GD-ägare som uppfödare.

SGDK bevakar och arbetar med frågor som har betydelse för Grand Danois- ägare och uppfödare av rasen.