Organisation

SVENSKA KENNELKLUBBEN
SGDK – STYRELSE & AVELSKOMMITTÉ

Svenska Grand Danoisklubben (SGDK) grundades 1963 och är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet och dess förvaltande och verkställande organ är klubbstyrelsen.