Vår Tidning

JUBILEUMSPUBLIKATIONEN finns att köpa hos  redaktor@sgdk.se eller på GD-Träffar i Stockholmsområdet.

GD Nytt

Är en medlemstidning för Svenska Grand Danois Klubben och kommer ut med fyra nummer per år.

Till er som skickar in bilder: Observera att bilderna skall skickas in i originalstorlek för att bli bra i tryck. Bilder insända till Årets GD används av SGDK i GD Nytt och på webbsidan fritt och utan kostnad. Om du vill att det skall framgå vem som tagit bilden, skall detta särskilt anges. Välkommen med dina bilder! Redaktionen
________________________________________________________________________________________________

Ansvarig utgivare
Jens Myrman

Redaktion
Vakant
redaktor@sgdk.se

Redaktör/grafisk utformning
Vakant

Bidrag till tidningen sändes till redaktionen redaktor@sgdk.se

Manusstopp för GD-Nytt  2017
Nr 1 2017 –  31 januari
Nr 2 2017 –  14 maj
Nr 3 2017 –  20 augusti
Nr 4 2017 –  29 oktober

Välkomna att maila in ert bidrag till redaktor@sgdk.se

Annonsstorleken för en helsida är exakt 185 x 265 mm.
Annonslikvid skall betalas till SGDKs postgiro 46 42 51-8 innan tidningen går i tryck.

Annonspriser (för medlemmar): Färg Svart/Vitt
Helsida 700 kr  
Halvsida 450 kr  
1/3-sida (liggande) 350 kr  
1/4-sida (stående) 250 kr  
Kommersiella annonser:    
Helsida 1200 kr 600 kr
Halvsida 700 kr 300 kr

Vid helårsinförande lämnas 20 % rabatt.

Ej original: Tillkommer 150 kr (kommersiella annonser tillkommer 200 kr)

Annonsstorleken för en helsida är exakt 185 x 265 mm.

Uppfödarannons GD-Nytt fyra nummer 200 kr
Uppfödarannons på hemsidan 100 kr/år

Annonslikvid betalas till SGDKs postgiro 46 42 51-8. Som betalningsmottagare anges endast Svenska Grand Danoisklubben. Icke kommersiella annonser skall vara betalda senast datum för manusstopp.

För betalning från utlandet använd IBAN: SE83 9500 0099 6026 0464 2518 tillsammans med BIC/SWIFT: NDEASESS

Notiser om parning, födelse, export och import införes utan kostnad. Bilder av nyblivna CHAMPIONS införes kostnadsfritt om bilden tillfaller klubbens fotoalbum.