Bli medlem

Bli medlem i SVENSKA GRAND DANOIS KLUBBEN!
Svenska Grand Danoisklubben (SGDK) grundades 1963 och är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK).

Som medlem får Du:

GD-Nytt
Klubbens rastidning som utges 4 ggr/år, fylld av intressanta artiklar, resultat, bilder samt vad som händer inom rasen.

Medlemskap
Genom Ditt medlemskap kan du vara med på olika aktiviteter som arrangeras runt om i landet, utställningar, Grand Danoisträffar, kurser, föredrag mm.

Medlemsavgifter:
Huvudmedlem 295:-
Familjemedlem 90:-
Prova på- / Valpköparmedlemskap 90:-
Utland 350:-

Bli medlem
Svenska Kennelklubben SKK, adminsterar medlemskapet för SGDKs räkning.
Vill du bli medlem eller göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt
medlemskap i SGDK så använd FORMULÄRET

Kennlar som vill lösa Valpköparmedlemsskap använder detta FORMULÄR

Vid frågor kontakta SKK medlemsavdelning, medlem@skk.se eller
på telefonnummer 08-795 30 50

Medlemskapet gäller från det datum Du betalt medlemsavgiften och ett år framåt (s.k. rullande medlemskap).

VÄLKOMMEN!