SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)

Hundutställning är inte bara en skönhetstävling. Stor vikt fästs allt mer vid sundhet och hälsa.
Svenska Kennelklubben har i sina instruktioner till exteriösdomare, Särskild Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) poängterat vissa problemområden för ett antal raser, däribland grand danois.

Dessa påpekanden skall bl a påminna uppfödare och ägare/utställare om noggrannheten i att
välja lämpliga avelsdjur i sin avel.

För raser i grupp 2, till vilken grand danois hör, betonas att storvuxna raser som vår, ej har ”groteska dimensioner eller är överviktiga, har en ”sund och stark kroppskonstitution” samt att de ska ”kunna röra sig utan synbar ansträngning eller besvär”. Likaså påpekas att ”fransysk benställning och veka mellanhänder, ”kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället inte är normaltillstånd hos några raser”. Löst liggande hud ”får aldrig överdrivas och förorsaka hud-, ögon-, eller läpproblem”.

För Grand Danois gäller:

I rasen förekommer riskområden som:

1.  Överdrift av molossoid typ.
2. Front och bakställ: Överkotade handlovar, ”s.k. bockbenthet”och svaga bakställ.
3. Lösa ögonkanter: Se appendix 3.
4. Tassar: Trampdynor med ofullständig markkontakt.
5. Uppförande/karaktär (mentalitet): Ängslighet och tillgänglighet.

Leta efter tillgänglighet, korrekt front och bakställ, korrekta tassar och sunda ögon.