SGDK:s styrelse 2018

Ordförande
Tina Pekkala
Rättartunet 17
141 35 Huddinge
0739-716938
ordforande@sgdk.se
Vice Ordförande
Ann-Louise Gunnarsson
Enhemsvägen 11
137 93 Tungelsta
0709-604584
viceordforande@sgdk.se
Sekreterare
Sanna Persson
Enhemsvägen 13
137 93 Tungelsta
0737-338940
sekreterare@sgdk.se
Kassör
Katrin Hurny
Skånings-Åsaka Nattorp 13
532 96 Skara
0703-751185
kassor@sgdk.se
Ledamot
Connie Hansen
Lärkeholmsvägen 3
286 72 Åsljunga
0768-584747
connie@bahnhof.se
Ledamot
Gita Svensson
Gårdsvägen 47
254 70 Kattarp
0709-266707
gita.s@telia.com
Ledamot
Annika Olausson
Skallmeja Dalslund 1
532 95 Skara
0738-423518
mixgrandeskennel@hotmail.com
Suppleant
Ingela Lloyd-Willner
Värmlands-Säby Udderud
681 92 Kristinehamn
0767-900794
ingela@lloyd-willner.se
Suppleant
Sofia Sandberg
Sonbo 183
748 92 Österbybruk
0760-460086
exxdog@gmail.com

Kommittéer

Avelskommitté
Ingela Lloyd-Willner, Sammankallande
Ann-Louise Gunnarsson
Sari Vesa
Annika Olausson
Tina Pekkala
avel@sgdk.se
Aktivitetskommitté
Gita Svensson, Sammankallande
Ann-Louise Gunnarsson
Sofia Sandberg
Ingela Lloyd-Willner
aktivitet@sgdk.se
Utställningskommitté
Tina Pekkala, Sammankallande
Sanna Persson
Ann-Louise Gunnarsson
Annika Olausson
utstallning@sgdk.se
Medlemsansvarig
Connie Hansen
medlem@sgdk.se
Redaktör
Tina Pekkala
redaktor@sgdk.se

Valberedning

Peter Kihlgren, sammankallande peter.kihlgren@telia.com
Carina Nilsson anm@sbhk.se
Annika Segerqvist puma.75@live.se

Revisorer

Silvana Carlén silvana.carlen@lrfkonsult.se
Susanne Lindberg sussi@pompinos.se