SGDK:s styrelse 2022

Ordförande
Tiina Pekkala
Rättartunet 17
141 35 Huddinge
0739-716938
ordforande@sgdk.se
Vice Ordförande
Johnny Nilsson
Slädene, Måns Olofsgården 8
534 90  Vara
0512-611 50
viceordforande@sgdk.se
Sekreterare
Alicia Korpi
Rättartunet 17
141 35 Huddinge
0704-283223
sekreterare@sgdk.se
Kassör

 

 Adjungerad
Yvonne Brun
kassor@sgdk.se
Ledamot
Johnny Nilsson
Slädene, Måns Olofsgården 8
534 90  Vara
0512-611 50
Ledamot
Gita Svensson
Gårdsvägen 47
254 70 Kattarp
0709-266707
Ledamot
Johanna Dahlberg
Storbäcken 77
956 92 Överkalix
073-0643927
Ledamot
Alicia Korpi
 Rättartunet 17
141 35 Huddinge
0704-283223
Suppleant
Katrin Hurny
Bjärka Murberget 1
532 94 Skara
0703-751185
Suppleant
Viveca Wennström
Kalixvägen 94
982 71 Hakkas
0706-808596

Kommittéer

Avelskommitté Tiina Pekkala sammankallande, Johnny Nilsson, Katrin Hurny, Johanna Dahlberg, avel@sgdk.se
Aktivitetskommitté  Gita Svensson sammankallande, Tiina Pekkala aktivitet@sgdk.se
Utställningsskommitté  Tiina Pekkala sammankallande, utstallning@sgdk.se
Medlemsansvarig  Katrin Hurny medlem@sgdk.se
Redaktör  Johanna Dahlberg sammankallande, redaktor@sgdk.se

Valberedning

Carina Nilsson, sammankallande  carnicos@icloud.com
Elisabeth Dahlström  elis72@live.se
Jan Larsson

Revisorer

Carina Lundgren  lundgren@isumiskennel.se
Susanne Lindberg sussi@pompinos.se
 Peter Larsson, suppleant  peterlarsson6216@gmail.com