SUNDSVALL 10 OKT INSTÄLLD

2020-08-5

SGDK’s rasspecial i Sundsvall är på grund av det rådande läget med Covid-19 tyvärr inställd. Vi tycker detta givetvis är mycket tråkigt.