Tonsillit

Tonsiller

Tonsillerna, eller halsmandlarna som de också kallas, som sitter en på varje sida i svalget/halsen har som uppgift att skydda kroppen mot infektioner av olika slag.

Ibland kan även tonsillerna bli inflammerade och behöva behandling. Tecken på att tonsillerna är angripna kan vara att hunden inte vill/kan äta pga obehag i halsen, avmagring och dålig pälskondition. Det kan också hända att hunden fortsätter att äta normalt men ändå ”går ner sig” i kondition och ser lite ”maläten” ut.
Låt en veterinär eller erfaren uppfödare eller annan raskunnig person, undersöka svalget och se hur det står till med tonsillerna.
Friska tonsiller ska inte synas, medan inflammerade tonsiller är mer eller mindre framfallna och röda. Vitt slem i halsen kan också vara ett tecken på att tonsillerna är angripna.

Behandlingen består i första hand av en antibiotikakur. Förhoppningsvis är problemet över efter det – men inte alltid – tonsillit kan vara mycket efterhängset.
Vid upprepade angrepp skall operation övervägas – då tar veterinären helt enkelt bort dom två tonsillerna och hunden blir bra. Operationen är en rutinåtgärd för de flesta veterinärer och utförs ofta polikliniskt.

Obehandlad tonsillit kan leda till kronisk matvägran med konstant avmagring. I förlängningen kan också obehandlad tonsillit medföra fatala följder som hjärtmuskelinflammation och död.