Årets GD – 10

Årets Grand Danois
1. SE UCH DK UCH Maxidan’s Katie Melua
2. SE V-10 SE UCH Highesteem Place Your Bet
3. SE UCH Diplomatic’s Umberto Tozzi
4. SE UCH Diplomatic’s Xcellent Guy
5. SE V-09 WW-10 SE UCH Diplomatic’s Uma Thurman
6. Diplomatic’s Dominique Sandra
7. SE UCH NO UCH Diplomatic’s Zue Ellen
8. Diplomatic’s Conrad Hall
9. Be Born Jadis
10. Bleibergquelle Quintessa
Slutställning
291 poäng
271 poäng
270 poäng
240 poäng
203 poäng
182 poäng
181 poäng
166 poäng
163 poäng
154 poäng
Poängberäkning för årets Grand Danois
Uträkningen om de årsbästa resultaten är helt baserade på antalet deltagande och slagna konkurrenter i rasen. Resultatet räknas från alla Skk och SGDK:s officiella utställningar i Sverige under det gångna året. Endast de åtta bästa resultaten får räknas med i den individuella summeringen.
BIG och BIS placeringar räknas inte.
BIR = 10 poäng + antalet slagna konkurrenter
BIM = 10 poäng + antalet slagna konkurrenter inom könet
BHKL/BTKL 2 = 5 poäng + antalet slagna konkurrenter inom könet
BHKL/BTKL 3 = 3 poäng + antalet slagna konkurrenter inom könet
BHKL/BTKL 4 = 2 poäng + antalet slagna konkurrenter inom könet
BHKL/BTKL 5 = 1 poäng + antalet slagna konkurrenter inom könet
Endast hundar placerade i BHKL/BTKL får poäng, dock med undantag för oplacerade (BHKL/BTKL) CERT-vinnare, som får 1 poäng.
Årets Uppfödare 2010
1. Kennel Diplomatic’s
2. Kennel Night Flight’s
3. Kennel Pine Garden’s
4. Kennel Ganteus
5. Kennel Liebe Doggen
6. Kennel Grand Electra’s
7. Kennel Grandisons
8. Kennel Moor Dane’s
9. Kennel Banderillas
10. Kennel Great Heart’s
Slutställning
1076 poäng
412 poäng
303 poäng
290 poäng
162 poäng
153 poäng
93 poäng
58 poäng
53 poäng
49 poäng
Årets Avelshane 2010
1. SE UCH PL UCH Diplomatic’s Will Durante ”Malte”
2. SE UCH Diplomatic’s Umberto Tozzi
3. Great Heart’s Orlando
4. SE UCH NO UCH Ganteus Il Ragazzo Selva’tico
5. SE UCH Liebe Doggen Jokkmoks Jokke
6. SE UCH Night Flight’s Elake Måns
7. SE UCH Lorettas Nightmare Chihuahua
Slutställning
862 poäng
466 poäng
303 poäng
204 poäng
151 poäng
35 poäng
32 poäng
Årets Avelstik 2010
1. SE UCH Diplomatic’s Ursula Andress
2. Night Flight’s Flitiga Lisa
3. Ch Diplomatic’s Almostan Angel
4. Pine Garden’s Nattfaradis
5. Night Flight’s Ester Williams
6. Pine Garden’s Isolde
7. Pine Garden’s Nattfreyja
Slutställning
675 poäng
303 poäng
296 poäng
275 poäng
204 poäng
58 poäng
32 poäng
Poängberäkning för årets uppfödare/årets avelshane/avelstik
Beräkningarna utgår från underlaget till den individuella topplistan. För avelshane/tik och uppfödare räknas de fem bäst placerade hundarnas totala resultat. För att deltaga måste avelshane/tik och uppfödare ha minst tre placerade hundar. Det är kennlar vars namn är registrerade i Sverige som får tävla. Uppfödaren skall vara bosatt i Sverige. Det är kennelnamnet som man tävlar med. Om uppfödningen bor utomlands och tävlar i Sverige, räknas dessa resultat den svenska kenneln tillgodo.
OBSERVERA. Endast svenskägda avelshundar/tikar och kennlar vars namn är registrerade i Sverige får tävla.

 


Årets veteran 2010 Grand Electra’s Dag Dröm

Årets veteran 2010
1. VWW-2010 Grand Electra’s Dag Dröm, Dante
2. VWW-2010 Grand Electra’s Donna Diva
3. Liebe Doggen Fifty Fifty Special
4. Ch Kingsize Modesty Blase
4. Chevy-House Alley-Cat
5. LP1 LP2 Beaugrande’s Ornella
6. Gute Grand Danois Etna
Slutställning
138 poäng
64 poäng
12 poäng
9 poäng
9 poäng
3 poäng
1 poäng
Poängberäkning för årets veteran
SGDK kommer att uppmärksamma våra veteraner, motsvarande som vi gör med Årets GD. Meddela Norbert Schaub dina resultat från utställningarna till hans e-post redaktor@sgdk.se
Beräkningarna räknas på de 8 bästa resultaten/år.Deltagande ger 1 poäng, HP ger 2 p., CK ger 3 p., Bästa veteran ger 5 p. BH/BT lika som årets GD, BIS-veteran 10 p., BIS-2 ger 8p., BIS-3 ger 6 p. BIS-4 ger 4 p. och BIS-R ger 2 p.