UTSTÄLLNINGAR 2022

2021-03-4

2022-05-26 Södertälje officiell utställning, samarrangemang med SMHK

2022-07-30 Jönköping inofficiell färgutställning

2022-07-31 Jönköping officiell utställning

2022-09-17 Åstorp officiell utställning samarrangemang med SMHK

2022-10-15 Timrå officiell utställning, samarrangemang med SSUK

2022-12-26 Moheda officiell utställning samarrangemang SMHK

Inbjudan till utställningarna kommer!