Inofficiell färgutställning – Vadstena

2018-07-14

Svenska Grand Danoisklubben inbjuder till Inofficiell färgutställning

Vadstena 14-15 Juli 2018

Domare: Winnie Mertz, Kennel Maxidan, Danmark

Medlemskap krävs i SGDK, gäller ej valpar eller utländska ägare

Klass Avgift tom 11/6-2018 Avgift 12/6-2018 tom 27/6-2018
Valpklass 4-6 mån, 6-9 månader 140 SEK 215 SEK
Juniorklass 9-18 månader 260 SEK 335 SEK
Unghundsklass 15-24 månader 260 SEK 335 SEK
Öppenklass från 24 månader 260 SEK 335 SEK
Championklass 260 SEK 335 SEK
Veteranklass från 8 år 140 SEK 140 SEK

 

From den tredje fullbetalande vuxna hund (gäller ej veteraner) med samma ägare

lämnas 50 % rabatt på anmälningsavgiften.

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 2018-06-27

BETALNING

Ange utställningsplats, hundens namn samt registreringsnummer

Inom Sverige: Plusgiro 46 4251-8

Från utlandet:

IBAN: SE83 9500 0099 6026 0464 2518

BIC/SWIFT: NDEASESS

För utländska hundar måste stamtavlan mailas till anmalan@sgdk.se

ANMÄLAN

Görs via anmälningsformulär på www.sgdk.se eller SKKs ”Tävlingsanmälan” som skickas till Tiina Pekkala Rättartunet 17 141 35 Huddinge. 0739-71 69 38

Övrig information: Maila oss på anmalan@sgdk.se

Varmt Välkomna!