Årsmötet är uppskjutet

2024-03-24

Svenska Grand Danoisklubben har av SKK fått dispens att skjuta upp Årsmötet. Ny tid meddelas snarast.

Med vänliga hälsningar Styrelsen