C.I.B SE UCH NO UCH VDH CH X-FOOT’S Trias True Love

2018-01-7

Ägare: Anders Johansson Malin Gustavzon
Uppf: X-FOOT’S kennel
Nya titlar VDH CH Neumünster juni- 2017 och
C.I.B Lillehammer augusti- 2017