ÖKK Nationell utställning Norrköping

2017-08-19

Domare: Anette Edlander

Bästa valp: Boarhunter´s Elegant Eliza, uppf o äg Tiina o Marcus Pekkala

BIR, cert Big Rangers Ser Du mig, uppf o äg Linda Fyhr
BH2, r-cert Flyyans Bravo Ben Hur, uppf E Sandberg Leon, äg

BIM, cert EE CH FI CH LT CH LV CH Red Rublev Being Me, uppf o äg Hanna Lijla
BT2, r-cert JEUW-15 Grandissons Kinetic Energy, uppf A Gunnarsson o P Westlig, äg S Persson
BT3 SE CH Alma af Lise, uppf H o I Djurheden äg Helena Djurheden