Täppas

2017-07-18

Namn:  Night Flights Herre på Täppan
Ägare: Anne-Li & Roine Sköld
Uppfödare: Jens Myrman