Till minne

2023-02-23

För en tid sedan lämnade Börje Gellert jordelivet. Han skulle fylla 81 år.

Börje var hedersmedlem i SGDK och hans betydelse för klubben var stor. Han var både aktiv i Södra avdelningen samt Centralstyrelsen i SGDK under många år, han var bland annat ordförande såväl i Södra avdelningen som i Centralstyrelsen.

Börje var även hedersmedlem i SMÖKK (Småland-Ölands Kennelklubb). Han var även där aktiv med många olika uppdrag.

Vi minns Börje med värme och glädje.
Våra tankar går nu till hans fru Lisbeth.

Tack för ljusa minnen,

Styrelsen i Svenska Grand Danoisklubben.