VÄKK Göteborg, Int Utställning

2018-01-5

Domare: Svante Frisk

BIR, cert, CACIB, Cruftsmeriterad Maxidan’s All I Want Is You
BT2, r-cert Nordlandia Danes Bellatrix
BT3, r-cacib Ch Diplomatics Paris Hilton
BT4 Tikitoo’s Hot’n Sweet
BIM, cert, CACIB, Cruftsmeriterad Maxidan´s A Walk In The Park