GD-Träffar i Skåneområdet

2020-01-1

Vi håller Grand Danoisträffar i Skåne några gånger under våren och hösten varje år!

För mer information kontakta Gita eller Connie.

Gita 0709 266707 gita.s@telia.com

Connie 0768 584747, connie@bahnhof.se

Välkomna!

Hälsoenkät

2019-05-13

Alla som har eller har ägt en Grand Danois mellan åren 2009-2019 se hit!

Sgdk behöver Er hjälp med att svara på Hälsoenkäten! Hälsoenkäten ingår i arbetet med att uppdatera RAS, Rasspecifika avelsstrategier, som skall uppdateras detta år. Hälsoenkäten användes redan 2011 och syftet med att använda samma enkät är för att kunna jämföra svar med tidigare år och se om något och vad som har förändrats.

Klicka här för att fylla i formuläret

Detta står att läsa om RAS på SKKs hemsida:

”De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.
Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.”

Tack på förhand! SGDK/AK

Diplomatic’s Udolpho Pary

2018-10-14

Namn: Diplomatic’s Udolpho Pary

Titel: SE VCH

Född: 2017-05-10

Sire: SE UCH, SE V-15 Diplomatic’s Jason Bourne

Dam: NORD V-11, SE UCH Diplomatic’s Esther Morland

Ägare: Marie Jonsson

Uppfödare: Björn Einarsve & Johnny Nilsson, Kennel Diplomatic’s

Grandelux Holy Diver

2018-09-30

Namn: Grandelux Holy Diver

Titlar: C.I.B, Stockholm December 2017
LV CH, Riga Mars 2018
FI UCH, Åland September 2018
Född: 2015-09-17
Sire: C.I.B, DK UCH, FI UCH Boarhunters Beyond Belief
Dam: Grandelux Dressed for Success
Ägare: Anne Neretnieks
Uppfödare: Kennel Grandelux, Sara Rosenquist

Nordlandia Danes Pegasus

2018-09-1

Namn: Nordlandia Danes Pegasus

Titel: SE UCH

Född: 2016-08-30

Mor: SE UCH, NORD UCH, SEUW-15 Smalltall’s Forever Yours

Far: INT UCH, NORD UCH Diplomatic’s Val Kilmer

Ägare: André Furekull

Uppfödare: Johan & Rasmus Ottersten, Kennel Nordlandia Danes

Svensk utställningschampion på Öland 1/9-18

 Mix Grande’s Opie

2018-08-26

Namn: Mix Grande’s Opie
Titlar: VDH CH, Rostock 2017

               DK UCH, Trelde Naes 2017

               HR CH, Zadar 2018
Född: 2015-05-12
Sire: Ludvig King Dog
Dam: Cinta Abadi´s Biarritz
Ägare: Annika Olausson, Kennel Mix Grande´s
Uppfödare: Kennel Mix Grande´s

Mix Grande’s Elexir

2018-07-25

Hundens namn: Mix Grande’s Elexir
Född: 2008.06.15
Ägare: Karine Blystad Basberg
Uppfödare: Annika Olausson, Kennel Mix Grande’s

Mix Grande’s Eliza

2018-07-25

Hundens namn: Mix Grande’s Eliza
Född: 2008.06.15
Ägare: Ethel Bohte
Uppfödare: Annika Olausson, Kennel Mix Grande’s

< Visa äldre